Hét ontbijtnetwerk voor ondernemers en zelfstandig professionals in de Achterhoek

Doelstelling.

Doelstelling

Inspiratie Ontbijt Achterhoek heeft als doel om ondernemers in de Achterhoek duurzaam met elkaar te verbinden. Het leggen van contacten en uitwisselen van kennis en informatie staan centraal om hiermee te groeien in de kwaliteit van ons ondernemerschap en het behalen van (meer) omzet.

Om dit te bereiken organiseert Inspiratie Ontbijt Achterhoek ontbijtbijeenkomsten voor ondernemers uit de regio, waar in een informele en prettige sfeer leden elkaar helpen en stimuleren in hun ondernemerschap. Leden worden aangemoedigd gasten uit te nodigen om een bijeenkomst bij te wonen. Nieuwe ondernemers ontmoeten geeft een extra stimulans en vergroot het netwerk van onszelf en van onze gasten!

Voorwaarden

De kosten voor een lidmaatschap bedragen éénmalig € 100,- en een vergoeding van € 195,- per kwartaal (excl. BTW). De bijeenkomsten in Lichtenvoorde vinden tweewekelijks op vrijdagmorgen plaats van 7.00 tot 8.30 uur en in Doetinchem tweewekelijks op dinsdagmorgen.

In het lidmaatschap zijn kosten inbegrepen zoals: éénmalige aanmaak badge en tafelnaambordje, naamsvermelding op website, ontbijtbuffet, locatie, evt. sprekers op themabijeenkomsten en verzorging communicatie / secretariaat.

Gasten ontvangen achteraf een factuur van de gastenbijdrage van € 15,00 (excl. BTW). Leden ontvangen voorafgaand aan ieder kwartaal  een factuur. Een ondernemer wordt formeel lid als de leden akkoord zijn met de toetreding van het nieuwe lid en de eerste factuur is voldaan.

Afspraken en opzet

Inspiratie Ontbijt Achterhoek staat open voor ondernemers en zelfstandig professionals, of de officiële vertegenwoordigers van een bedrijf, die een actieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het netwerk.

Inspiratie Ontbijt Achterhoek heeft gekozen voor het uitgangspunt dat de leden elkaar aanvullen en niet beconcurreren. Om het netwerk zo effectief mogelijk te houden is gekozen voor een maximaal aantal van 25 deelnemers per regio. Hiermee blijft het netwerk overzichtelijk en persoonlijk en kan er sprake zijn van een goede dialoog en verbinding tussen de individuele deelnemers.

Elke aanvraag om toe te worden gelaten als lid wordt beoordeeld en vervolgens voorgelegd aan alle leden. Ieder lid heeft (onderbouwd) een vetorecht.

Leden worden gestimuleerd gasten uit te nodigen. Gasten geven extra dynamiek aan ons netwerk en geven zowel de leden als ook de gasten zelf de mogelijkheid hun netwerk actief te vergroten. Iedere gast mag drie keer deelnemen en kan daarna besluiten het lidmaatschap aan te vragen.

Vanuit de belofte naar elkaar toe, proberen we zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Bij afwezigheid kan een lid vervangen worden door een plaatsvervanger. Deze plaatsvervanger vertegenwoordigt dan zijn/haar eigen onderneming. Actieve deelname zorgt voor maximaal rendement voor het lid en het netwerk.

De rode draad tijdens iedere bijeenkomst wordt gevormd door het opdoen van inspiratie, het delen van successen en leermomenten, elkaar helpen met betrekking tot verkoopkansen, het opdoen van nieuwe zakelijke contacten en het stellen van hulp- resp. zoekvragen. Daarnaast houdt iedere deelnemer een korte persoonlijke presentatie waarin ook de hulp- en zoekvragen kunnen worden gesteld.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...